en profunditat

Descobreix totes les novetats que Construint mons té per donar suport al teu aprenentatge.

Contingut digital

Descobreix els continguts que t’ajudaran a ensenyar i reforçar els recursos de l’aula.

Santillana continua innovant en els seus materials i eines per oferir-te la solució digital més completa per a l’aula.

 

A continuació et presentem totes les eines digitals que tens a l’abast per treballar a l’aula.

 

Veure catàleg digital

Nou llibre digital a Primària: forma d’ús

Vídeo, personalització i motivació. Un LlibreMèdia renovat

LlibreMèdia 5.4 és una reproducció fidel del llibre que fa servir l’alumnat de Construint mons, optimitzat per a un millor rendiment a tots els dispositius i enriquit amb una gran varietat de recursos digitals expositius i interactius, amb el vídeo com una gran eina educativa, jocs, imatges i tota mena d’activitats interactives d’autoavaluació.

 

Amb una interfície més neta i amb noves eines de navegació i zoom, LlibreMèdia 5.4 permet personalitzar el producte per afegir-hi textos, notes, traços o documents prement la icona del llapis.

veure més >>

La màxima personalització de LlibreMèdia s’aconsegueix amb l’Aula Virtual Santillana. Amb la funció de llibres personalitzats que ofereix l’aplicació, es pot modificar l’estructura del llibre, seleccionar i reubicar pàgines o unitats i afegir contingut propi al lloc on es vulgui.

 

Permet adaptar els llibres a cada estudiant o compartir les personalitzacions amb altres docents que també facin servir llibres de Santillana.

Nou llibre digital a Primària: forma d’ús

Vídeo, personalització i motivació. Un LlibreMèdia renovat

LlibreMèdia 5.4 és una reproducció fidel del llibre que fa servir l’alumnat de Construint mons, optimitzat per a un millor rendiment a tots els dispositius i enriquit amb una gran varietat de recursos digitals expositius i interactius, amb el vídeo com una gran eina educativa, jocs, imatges i tota mena d’activitats interactives d’autoavaluació.

 

Amb una interfície més neta i amb noves eines de navegació i zoom, LlibreMèdia 5.4 permet personalitzar el producte per afegir-hi textos, notes, traços o documents prement la icona del llapis.

veure més >>

La màxima personalització de LlibreMèdia s’aconsegueix amb l’Aula Virtual Santillana. Amb la funció de llibres personalitzats que ofereix l’aplicació, es pot modificar l’estructura del llibre, seleccionar i reubicar pàgines o unitats i afegir contingut propi al lloc on es vulgui.

 

Permet adaptar els llibres a cada estudiant o compartir les personalitzacions amb altres docents que també facin servir llibres de Santillana.

Què és l’avaluació 360º?

Valoració completa útil per al professor

La nova norma educativa amplia el concepte d’avaluació per part del professorat. El docent ja no qualifica continguts, sinó que valora els coneixements, les destreses i les actituds de l’alumnat. Els criteris d’avaluació són els que indiquen els assoliments que s’esperen per part de l’alumnat.

 

El projecte Construint mons pretén donar suport al professorat establint un sistema d’Avaluació 360º amb la intenció de valorar tots els aspectes rellevants del procés d’ensenyament i aprenentatge, que poden ajudar a ajustar la programació i la metodologia. El sistema permet avaluar totes les fases del procés educatiu, els continguts, les competències i actituds en cada unitat didàctica, amb una gran diversitat d’instruments i incloent-hi la participació de l’estudiant mitjançant l’avaluació entre iguals i l’autoavaluació.

Avaluació 360º a Primària: les rúbriques

Una poderosa eina d’avaluació perquè l’alumnat gestioni l’aprenentatge

La rúbrica és una taula de doble entrada en què a cada criteri que ha d’assolir l’alumnat s’associa una descripció dels diferents nivells de consecució. Constitueix una eina poderosa per a l’autoregulació de l’aprenentatge.

 

A l’Avaluació 360º del projecte Construint mons s’inclou una gran varietat de rúbriques en què s’exposen clarament les expectatives relacionades amb les diverses tasques. Aquests en són alguns exemples: rúbrica d’expressió oral, del programa de resolució de problemes de Matemàtiques, rúbriques dels racons interdisciplinaris (lectura, escriptura, oratòria, matemàtiques) o de les àrees de Coneixement del medi, Ciències de la naturalesa i Ciències socials.

Què és l’avaluació 360º?

Valoració completa útil per al professor

La nova norma educativa amplia el concepte d’avaluació per part del professorat. El docent ja no qualifica continguts, sinó que valora els coneixements, les destreses i les actituds de l’alumnat. Els criteris d’avaluació són els que indiquen els assoliments que s’esperen per part de l’alumnat.

 

El projecte Construint mons pretén donar suport al professorat establint un sistema d’Avaluació 360º amb la intenció de valorar tots els aspectes rellevants del procés d’ensenyament i aprenentatge, que poden ajudar a ajustar la programació i la metodologia. El sistema permet avaluar totes les fases del procés educatiu, els continguts, les competències i actituds en cada unitat didàctica, amb una gran diversitat d’instruments i incloent-hi la participació de l’estudiant mitjançant l’avaluació entre iguals i l’autoavaluació.

Avaluació 360º a Primària: les rúbriques

Una poderosa eina d’avaluació perquè l’alumnat gestioni l’aprenentatge

La rúbrica és una taula de doble entrada en què a cada criteri que ha d’assolir l’alumnat s’associa una descripció dels diferents nivells de consecució. Constitueix una eina poderosa per a l’autoregulació de l’aprenentatge.

 

A l’Avaluació 360º del projecte Construint mons s’inclou una gran varietat de rúbriques en què s’exposen clarament les expectatives relacionades amb les diverses tasques. Aquests en són alguns exemples: rúbrica d’expressió oral, del programa de resolució de problemes de Matemàtiques, rúbriques dels racons interdisciplinaris (lectura, escriptura, oratòria, matemàtiques) o de les àrees de Coneixement del medi, Ciències de la naturalesa i Ciències socials.

Recursos STEAM a Primària: STEAMlab

Un espai d’aprenentatge pràctic i actiu perquè l’alumnat desenvolupi un pensament científic i tecnològic

L’STEAMlab s’incorpora als llibres de l’alumnat per dotar-los de competències bàsiques en ciència, tecnologia i matemàtiques. Per mitjà de diferents tallers i projectes es proporciona aquest aprenentatge pràctic i actiu:

-Taller científic

 

-Taller tecnològic

 

-Projecte digital

 

-Taller de programació

 

-Taller de tractament de la informació

 

-Laboratori de problemes

veure més >>

El projecte Construint mons aposta, d’aquesta manera, pel paradigma STEAM, un model que posa l’accent en la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques com a sabers indispensables en la societat tecnologitzada en què vivim.

Recursos STEAM a Primària: STEAMlab

Un espai d’aprenentatge pràctic i actiu perquè l’alumnat desenvolupi un pensament científic i tecnològic

L’STEAMlab s’incorpora als llibres de l’alumnat per dotar-los de competències bàsiques en ciència, tecnologia i matemàtiques. Per mitjà de diferents tallers i projectes es proporciona aquest aprenentatge pràctic i actiu:

-Taller científic

 

-Taller tecnològic

 

-Projecte digital

 

-Taller de programació

 

-Taller de tractament de la informació

 

-Laboratori de problemes

veure més >>

El projecte Construint mons aposta, d’aquesta manera, pel paradigma STEAM, un model que posa l’accent en la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques com a sabers indispensables en la societat tecnologitzada en què vivim.

Com ajudem, des de Santillana, el professorat que treballa amb un enfocament CLIL a les aules?

Una metodologia completa i integral per fer servir l’anglès

1. Oferim eines, continguts i recursos que permeten que l’alumnat entengui, comprengui i adquireixi els coneixements i destreses del seu nivell, encara que els aprengui mitjançant una segona llengua.

2. Proposem l’ús del llenguatge corporal, recursos multimèdia, gràfics, imatges, mapes mentals i activitats pràctiques per atreure l’alumnat, a més de construir amb ells i elles una bastida perquè el contingut sigui fàcil d’accedir.

3. Proporcionem models lingüístics i estimulem la interacció fent servir la llengua estrangera.

veure més >>

4. L’objectiu final és que els estudiants estiguin competencialment preparats per defensar-se en una llengua estrangera i que, en paral·lel, puguin adquirir continguts i destreses de l’àrea que es treballi.

 

5. Donem a l’alumnat un espai per provar la llengua, guiant-lo en la producció i proporcionant-li un entorn segur en què els errors formin part del procés d’aprenentatge.

Com ajudem, des de Santillana, el professorat que treballa amb un enfocament CLIL a les aules?

Una metodologia completa i integral per fer servir l’anglès

1. Oferim eines, continguts i recursos que permeten que l’alumnat entengui, comprengui i adquireixi els coneixements i destreses del seu nivell, encara que els aprengui mitjançant una segona llengua.

2. Proposem l’ús del llenguatge corporal, recursos multimèdia, gràfics, imatges, mapes mentals i activitats pràctiques per atreure l’alumnat, a més de construir amb ells i elles una bastida perquè el contingut sigui fàcil d’accedir.

3. Proporcionem models lingüístics i estimulem la interacció fent servir la llengua estrangera.

veure més >>

4. L’objectiu final és que els estudiants estiguin competencialment preparats per defensar-se en una llengua estrangera i que, en paral·lel, puguin adquirir continguts i destreses de l’àrea que es treballi.

 

5. Donem a l’alumnat un espai per provar la llengua, guiant-lo en la producció i proporcionant-li un entorn segur en què els errors formin part del procés d’aprenentatge.

Contingut digital

Descobreix els continguts que t’ajudaran a ensenyar i reforçar els recursos de l’aula.

Santillana continua innovant en els seus materials i eines per oferir-te la solució digital més completa per a l’aula.

A continuació et presentem totes les eines digitals que tens a l’abast per treballar a l’aula.

 

Veure catàleg digital

Què és una situació d’aprenentatge i com l’aborda Construint mons?

Un problema, tema o repte motivador per a despertar l’aprenentatge

La nova llei educativa defineix les situacions d’aprenentatge com a contextos d’aprenentatge, tasques individuals significatives i rellevants que permeten connectar els diferents sabers i aplicar-los a la vida real.

En el projecte Construint mons cada unitat didàctica s’organitza entorn d’una situació d’aprenentatge, un problema, tema o repte, motivador, real i pròxim a l’alumnat. Cada unitat segueix aquesta ruta d’aprenentatge:

veure més >>

1. Despertar la curiositat de l’alumnat, desafiant-lo a formular preguntes i hipòtesis i a compartir-les amb el grup.

 

2. Aprenentatge dels sabers bàsics en relació amb la situació d’aprenentatge i desenvolupament del pensament, de les emocions i de les habilitats de comunicació.

 

3. Pas a l’acció: els sabers apresos s’apliquen a tasques complexes amb un fort sentit competencial i actitudinal.

 

4. Consolidació, valoració del que s’ha après i reflexió sobre el propi aprenentatge.

Com aprenem Llengua a Secundària?

Aplicar l’habilitat lingüística a la vida quotidiana i fomentar la lectura

La Llengua i la Literatura són eines fonamentals en l’ensenyament de totes les disciplines. Construint mons planteja l’ensenyament de Llengua pràctica amb situacions d’aprenentatge que permeten integrar els coneixements lingüístics i aplicar-los a contextos quotidians.

Amb els llibres de Construint mons els estudiants adquiriran les capacitats relacionades amb la recerca i l’anàlisi de la informació en qualsevol suport (imprès, digital, verbal, audiovisual…) per ser capaços d’integrar-la als seus discursos propis i tenir una opinió formada i contrastada. D’aquesta manera, a Llengua s’inclouen programes que ensenyen a escriure pas a pas o donen pautes per millorar l’expressió oral, amb projectes trimestrals que treballen l’alfabetització informacional, els ODS i les llengües d’Espanya.

veure més >>

L’educació literària es complementa amb el treball a partir dels itineraris de lectura. Els itineraris de lectura es componen de textos de totes les èpoques que remeten a temes pròxims i actuals per oferir als estudiants camins que els ajudin a formar el seu projecte lector propi.

Què és una situació d’aprenentatge i com l’aborda Construint mons?

Un problema, tema o repte motivador per a despertar l’aprenentatge

La nova llei educativa defineix les situacions d’aprenentatge com a contextos d’aprenentatge, tasques individuals significatives i rellevants que permeten connectar els diferents sabers i aplicar-los a la vida real.

En el projecte Construint mons cada unitat didàctica s’organitza entorn d’una situació d’aprenentatge, un problema, tema o repte, motivador, real i pròxim a l’alumnat. Cada unitat segueix aquesta ruta d’aprenentatge:

veure més >>

1. Despertar la curiositat de l’alumnat, desafiant-lo a formular preguntes i hipòtesis i a compartir-les amb el grup.

 

2. Aprenentatge dels sabers bàsics en relació amb la situació d’aprenentatge i desenvolupament del pensament, de les emocions i de les habilitats de comunicació.

 

3. Pas a l’acció: els sabers apresos s’apliquen a tasques complexes amb un fort sentit competencial i actitudinal.

 

4. Consolidació, valoració del que s’ha après i reflexió sobre el propi aprenentatge.

Com aprenem Llengua a Secundària?

Aplicar l’habilitat lingüística a la vida quotidiana i fomentar la lectura

La Llengua i la Literatura són eines fonamentals en l’ensenyament de totes les disciplines. Construint mons planteja l’ensenyament de Llengua pràctica amb situacions d’aprenentatge que permeten integrar els coneixements lingüístics i aplicar-los a contextos quotidians.

Amb els llibres de Construint mons els estudiants adquiriran les capacitats relacionades amb la recerca i l’anàlisi de la informació en qualsevol suport (imprès, digital, verbal, audiovisual…) per ser capaços d’integrar-la als seus discursos propis i tenir una opinió formada i contrastada. D’aquesta manera, a Llengua s’inclouen programes que ensenyen a escriure pas a pas o donen pautes per millorar l’expressió oral, amb projectes trimestrals que treballen l’alfabetització informacional, els ODS i les llengües d’Espanya.

veure més >>

Ens hem basat en el que en psicologia s’anomena «atribució de sentit», per exemple, resolent problemes de la vida quotidiana o relacionats amb les grans reptes dels objectius de desenvolupament sostenible, fent servir les matemàtiques per desmuntar fake news o relacionant-les amb altres àmbits del saber.

Com aprenem Matemàtiques a Secundària?

Raonar i entendre el món perquè el coneixement no es quedi només al llibre

Als llibres de Matemàtiques de Secundària, el contingut sol estar plantejat com una guia perquè el docent exposi a l’aula i l’estudiant el faci servir per resoldre activitats. Per això, Construint mons s’ha pensat com un llibre útil per a l’alumnat, amb textos clars, exemples abundants, procediments pas a pas, resums i autoavaluacions al final de cada unitat.

Les activitats matemàtiques acostumen a ser de caràcter automàtic, cosa que les fa poc motivadores. Per això, a més de les activitats que requereixen repetir un procediment, n’hem creat d’altres en què cal usar la inventiva, investigar, competir en parelles o fer servir internet.

veure més >>

Ens hem basat en el que en psicologia s’anomena «atribució de sentit», per exemple, resolent problemes de la vida quotidiana o relacionats amb les grans reptes dels objectius de desenvolupament sostenible, fent servir les matemàtiques per desmuntar fake news o relacionant-les amb altres àmbits del saber.

Com ajudem des de Santillana el professorat que treballa amb enfocament CLIL a les aules?

Una metodologia completa i integral per fer servir l’anglès

1. Oferim eines, continguts i recursos que permeten que l’alumnat entengui, comprengui i adquireixi els coneixements i les destreses del seu nivell, encara que ho estiguin aprenent a través d’una segona llengua.

2. Proposem la utilització del llenguatge corporal, recursos multimèdia, gràfics, imatges, mind maps i activitats pràctiques per atreure l’alumnat, així com construir juntament amb elles i elles una bastida perquè el contingut sigui fàcilment accessible.

3. Proporcionem models lingüístics i estimulem la interacció mitjançant lús de la llengua estrangera.

veure més >>

4. Lobjectiu final és que els estudiants estiguin competencialment preparats per defensar-se en una llengua estrangera i que, paral·lelament, puguin adquirir continguts i destreses de làrea que es treballi.

5. Donem a l'alumnat un espai per provar la llengua, guiant-ne la producció i proporcionant un entorn segur on els errors formin part del procés d'aprenentatge.

Com aprenem Matemàtiques a Secundària?

Raonar i entendre el món perquè el coneixement no es quedi només al llibre

Als llibres de Matemàtiques de Secundària, el contingut sol estar plantejat com una guia perquè el docent exposi a l’aula i l’estudiant el faci servir per resoldre activitats. Per això, Construint mons s’ha pensat com un llibre útil per a l’alumnat, amb textos clars, exemples abundants, procediments pas a pas, resums i autoavaluacions al final de cada unitat.

Les activitats matemàtiques acostumen a ser de caràcter automàtic, cosa que les fa poc motivadores. Per això, a més de les activitats que requereixen repetir un procediment, n’hem creat d’altres en què cal usar la inventiva, investigar, competir en parelles o fer servir internet.

veure més >>

Ens hem basat en el que en psicologia s’anomena «atribució de sentit», per exemple, resolent problemes de la vida quotidiana o relacionats amb les grans reptes dels objectius de desenvolupament sostenible, fent servir les matemàtiques per desmuntar fake news o relacionant-les amb altres àmbits del saber.

Com ajudem des de Santillana el professorat que treballa amb enfocament CLIL a les aules?

Una metodologia completa i integral per fer servir l’anglès

1. Oferim eines, continguts i recursos que permeten que l’alumnat entengui, comprengui i adquireixi els coneixements i les destreses del seu nivell, encara que ho estiguin aprenent a través d’una segona llengua.

2. Proposem la utilització del llenguatge corporal, recursos multimèdia, gràfics, imatges, mind maps i activitats pràctiques per atreure l’alumnat, així com construir juntament amb elles i elles una bastida perquè el contingut sigui fàcilment accessible.

3. Proporcionem models lingüístics i estimulem la interacció mitjançant lús de la llengua estrangera.

veure més >>

4. Lobjectiu final és que els estudiants estiguin competencialment preparats per defensar-se en una llengua estrangera i que, paral·lelament, puguin adquirir continguts i destreses de làrea que es treballi.

5. Donem a l'alumnat un espai per provar la llengua, guiant-ne la producció i proporcionant un entorn segur on els errors formin part del procés d'aprenentatge.

Alfabetiztació informacional

Fer cerques web i triar informació fiable

Tal com indica la LOMLOE, avui dia saber llegir també implica saber buscar a la xarxa i saber seleccionar la informació fiable amb diferents propòsits. Per això, durant l’etapa de Primària és necessari desenvolupar estratègies bàsiques en la cerca guiada d’informació en diferents fonts i disposar de pautes per analitzar-la, organitzar-la, reordenar-la i compartir-la, així com dotar l’alumnat d’eines per fer front als riscos de la desinformació.

 

Totes aquestes qüestions tenen cabuda a l’àrea de Llengua per mitjà del treball amb els diferents tipus de textos, però de manera especial a la secció LAB d’Informació, que incorpora qüestions de tractament de la informació a tots els cursos de Primària a partir de textos informatius, descriptius o periodístics.

veure més >>

Ús d’habilitats STEAM:

 

Construint mons també ajuda a configurar el pensament crític i tecnològic de l’alumnat. Les competències STEAM són presents al projecte a STEAMlab, un espai compartit entre Ciències de la naturalesa i Matemàtiques on es desenvolupen projectes i tallers científics, tecnològics, de capacitats digitals bàsiques i un taller específic de programació que s’inclou a cada curs de Primària.

Educació emocional a Primària

La correcta gestió emocional influeix favorablement en el rendiment acadèmic de l’alumnat

El nou marc legal educatiu incorpora la dimensió socioemocional com una part de l’educació integral i en planteja el tractament dins del temps i l’espai escolar.

 

Tot passa per ajudar l’alumnat a gestionar eficaçment el seu món emocional (amb si mateix i amb la resta), per mitjà de la integració coherent de coneixements, capacitats, procediments i actituds.

 

Per tot això, el projecte Construint mons proposa un model d’emocionalitat competent basat en la consciència, la regulació, el canvi i la vinculació emocional que s’aplica a diferents àrees educatives com les Matemàtiques o la Llengua.

Reptes trimestrals interdisciplinaris

Reptes interdisciplinaris que remeten als ODS inclosos a l’Agenda 2030

Construint mons introdueix un dels puntals de la LOMLOE, l’educació per al desenvolupament sostenible, seguint els objectius marcats a l’Agenda 2030.

 

Als llibres de l’alumnat de totes les àrees es planteja un repte trimestral que desenvolupa una tasca de conscienciació i mobilització sobre un ODS específic. Les tasques trimestrals de totes les àrees comparteixen el mateix ODS, de manera que, en conjunt, es proposa un autèntic repte interdisciplinari.

veure més >>

Als llibres anotats del professorat es proporcionen pautes i suggeriments per treballar el repte trimestral, tant de manera independent a cada àrea com de manera conjunta, i celebrar una jornada al centre en què es treballi l’ODS des de la perspectiva de totes les àrees.

Educació emocional i perspectiva de gènere a Secundària

El moment d’aprendre en igualtat

Secundària és una etapa de canvis per a l’alumnat, que experimenta emocions més complexes que conflueixen amb el desvetllament dels afectes i la sexualitat, per a la qual cosa el currículum també ha d’estar preparat.

Els recursos de Compartint mons aposten per l’assumpció del respecte i la igualtat en les relacions d’afectivitat i inclouen continguts que visibilitzen el paper de dones escriptores, científiques i polítiques, i proposa debats a classe sobre perspectiva de gènere i igualtat.

veure més >>

En un moment en què les alumnes de Secundària han de començar a prendre decisions sobre el seu futur, la utilització de referents femenins en diferents disciplines té especial importància, perquè serveix d’inspiració a les estudiants. A més, en cas que algun docent vulgui aprofundir en aquesta qüestió, trobarà una eina de suport fonamental en la col·lecció “Dones protagonistes"

Santillana Dones protagonistes